Tonin in evtanazija javnega zdravstva

avt. Delovni odbor za javno zdravje

Wikimedia Commons / Alestrtni

Zdravstvo predstavlja eno osrednjih tem letošnjih volitev, ki se z različnih kotov predstavlja iz ust različnih strank. V splošnem vsi obljubljajo večje reforme, bodisi v smer razširitve javnega zdravstvenega sistema, bodisi v smer privatizacije ali uvajanja sistema trga in konkurenčnosti. Po intervjuju v Večeru se je bolj jasno opredelil tudi predsednik NSi Matej Tonin. Povzeli smo nekaj njegovih glavnih ukrepov, ki bi jih uvedel v slovenskem zdravstvenem sistemu in pojasnili njihove kontradikcije ter nevarnost, ki jih predstavlja javnemu zdravstvenemu sistemu. Nadaljuj z branjem…

Evrointegracije: projekt po meri kapitala

avt. Matej Križanec

avtorica ilustracije: Julija Zupan

Današnja družbena nasprotja in konflikte v glavnem narekujeta dve osi; prva je nasprotje med perifernimi območji, iz katerih presežna vrednost odteka, in centralnimi območji, proti katerim se steka. Druga os je nasprotje med manjšino, ki si prilašča velik del proizvedenega bogastva in ostalim prebivalstvom. Evropska unija pa tudi Evropa v širšem ekonomsko-političnem smislu je ravno tako razdeljena na dominantni center in podrejeno periferijo. Ta razdelitev je v evropskem kontekstu od velike gospodarske krize leta 2008 naprej v javnem diskurzu postala vse pogostejša. Vmes se pojavlja še izraz polperiferija, ki naj bi označeval prehodne države, ki izkazujejo tako značilnosti centra kot periferije. Nadaljuj z branjem…

Zgodovina EU: od “ustanovnih očetov” k družbenim silam

avt. Jaša Veselinovič

avtorica ilustracije: Julija Zupan

Prevladujoča predstava o nastanku evropskega povezovanja, iz katerega je nastala današnja Evropska unija (EU) 1, temelji na mitu o »ustanovnih očetih«, ki so se ob vzkliku »Nikoli več vojne!« zaobljubili k oblikovanju skupnega trga za premog in jeklo. Odtlej so se evropske integracije kljub številnim preprekam širile in poglabljale v navidez naravnem loku, ki se bo (nekoč?) iztekel v vseobsegajočo politično unijo – evropsko (nad)državo. 

Nadaljuj z branjem…

Teze za level up levice

avt. Domen Korelc

avtorica ilustracije: Julija Zupan

0. Intro

Prispevek izhaja iz predavanj in branj v okviru študija filozofije in sociologije, debat znotraj projekta Interregnum ter politične prakse z delovanjem v Iskri. Objavljen bo v dveh delih. Nadaljuj z branjem…

Zatiranje, odpor, vodstvo – prispevek k strategiji razrednega boja

avt. Božidar Kolar

avtorica ilustracije: Julija Zupan

“Ideja Črnske osvobodilne vojske je vzniknila iz pogojev črnskih skupnosti: pogojev revščine, nedostojnih stanovanj, množične brezposelnosti, slabe zdravstvene oskrbe in inferiorne izobrazbe. Ideja se je rodila, ker temnopolti niso svobodni ali enaki v tej državi. Ker je v zaporih te države 90 odstotkov moških in žensk temnopoltih ter iz tretjega sveta. Ker na naših ulicah streljajo 10-letnike. Ker je droga nasičila naše skupnosti, kjer preži na razočaranja in frustracije naših otrok. Pojem Črnske osvobodilne vojske se je pojavil zaradi političnega, družbenega in ekonomskega zatiranja temnopoltih ljudi v tej državi. In kjer je zatiranje, tam bo odpor”

Črna panterka Assata Shakur v tem odstavku poda temeljno spoznanje vsakega političnega praktika – kjer prihaja do zatiranja, tam se oblikuje odpor.  Nadaljuj z branjem…